Zeci de proiecte cu finanțări europoene, naționale și județene promovate la Săveni

O agendă plină cu proiecte investiționale în Săveni, unele finalizate, altele în derulare și altele cu surse de finanțare asigurate. Despre toate acestea, mai mult telegrafic, aflăm amânunte de la doamna Mirela Drăgoi, primarul comunei Săveni.

Cu siguranță cele mai importante proiecte pentru comunitate au fost cele care vizau rețeaua de alimentare cu apă și, strând legat de aceasta, rețeaua de canalizare. Costurile erau mari, eforturile pentru întocmirea documentațiilor și trecerea prin furcile caudine ale aprobării așijderea, ca să nu mai vorbim de atenția sporită care a fost necesară pentru a urmări îndeaproape mersul lucrărilor de implementare a proiectelor fără a se face rabat de la calitate. Nu a fost ușor, dar din aproape în aproape cele două obiective de investiții au evoluat și se apropie de final. În 2021 a fost finalizat proiectul „Modernizare rețea alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare”, proiect cu finanțare europeană, prin care a fost modernizată rețeaua de alimentare cu apă pe o distanță de 3,6 kilometri. În această primă etapă, au fost branșate la rețea 128 de gospodării (pe aceeași distanță fiind înființată rețea de canalizare cu racorduri la 128 de gospodării) și finalizate lucrările la stația de epurare ape uzate. Anul următor, prin alt proiect a fost modernizată rețeaua de alimentare cu apă pe alți 7 kilometri, executate 332 de branșamente și înființată rețea de canalizare pe 6,7 kilometri, 326 de gospodării fiind racordate la rețeaua de canalizare, capacitatea de procesare a stației de epurare fiind extinsă cu 150 metri cubi pe zi. Această acțiune privind rețelele de alimentare cu apă și de canalizare nu este finalizată. În continuare, se atrag bani pentru aceste invetiții.

Mirela Drăgoi, primar al comunei Săveni: Am promovat trei proiecte prin Programul Anghel Saligny pentru a finaliza aceste investiții. Prin primul vor fi finanțate lucrări pentru 13 kilometri rețele de apă și canalizare și 450 de branșamente și racorduri, prin al doilea pentru 10.7 kilometri și contorizarea a 300 de gospodării la rețeaua de apă și racorduri la canaliazare. Al treilea proiect (rețea apă pe 14,5 kilometri, rețea de canalizare pe 10,5 kilometri, 427 branșamente apă și racorduri la canalizare) a fost depusă cerere de finanțare. Sigur, nu este singurul domeniu prin care am reușit atragerea de fonduri de la bugetul de stat. Încă din 2021 am făcut demersuri și am reușit să obținem finanțare pentru construirea și dotarea noului sediu al primăriei, în acest moment lucrările de execuție fiind avansate, peste șaizeci la sută.

Anul acesta au fost obținute finanțări din bugetul de stat pentru construirea unui complex sportiv multifuncțional (realizare teren de fotbal, teren multifuncțional, tribune, clădire administrativă, parcare) și amenajarea unei piste de biciclete pe 10 kilometri. În paralel, nu au fost ratate oportunitățile venite din finanțările județene derulate prin ADI Ialomița. Așa au fost asfaltate drumuri comunale pe 2,4 kilometri, anul acesta fiind în curs de derulare lucrările pentru modernizare loc de joacă, realizare împrejmuire decorativă și turnare strat de tartan pe o suprafață de 408 mp. Și, bineînțeles, continuă politica de accesare a fondurilor europene.

Mirela Drăgoi: Este în curs de derulare un proiect destul de interesant: instalare panouri fotovoltaice pentru producerea de energie regenerabilă pe clădirile publice și iluminatul public din comuna Săveni, prin care va fi asigurat în totalitate consumul propriu. Prin PNRR, am depus opt proiecte întocmite în numele consiliului local (toate fiind aprobate) și alte două proiecte în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița.

Telegrafic, consemnăm aceste proiecte depuse și aprobate pentru finanțare prin PNRR: actualizare PUG, realizare baze de date GIS, pistă de biciclete pe aproape 4 kilometri, înființare centru de colectare prin aport voluntar, dotarea cu mobilier și echipamente TIC a 20 săli de clasă, a unui cabinet si a sălii de sport din cadrul Școlii Gimnaziale, înființare și dotare centru de zi pesoane vârstnice (50 beneficiari centru de zi și 25 beneficiari îngrijiri la domiciliu), inființare platformă colectare gunoi de grajd și dotarea cu utilaje. Cele două proiecte în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița vizează achiziționarea unui microbuz electric pentru elevi și transformarea bibliotecii comunale în hub de dezvoltare a competențelor digitale.

Deocamdată în stadiul incipient (de întocmire a studiilor de fezabilitate, întocmirea documentațiilor și obținerea avizelor) se află alte două proiecte: „Modernizare drumuri de exploatare agricolă” pe aproximativ 15 kilometri (finanțare europeană de peste un milion de euro prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale) și „Înființare platformă de colectare a gunoiului de grajd” (peste un milion de euro tot din fonduri europene, de această dată prin Planul Național de Redresare și Reziliență) și dotarea acesteia cu utilaje (tractor, remorci, încărcător frontal, remorcă împrăștiat gunoi, vidanjă etc).

Nicolae TACHE

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved