Vineri, 7 august, Ședință Extraordinară a CJ Ialomița

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară în data de 07.08.2020 , ora 12,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1.proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”;

2.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect;

3.proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”;

4.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect;

5.proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3”;

6.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect;

7.proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”;

8.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”și a cheltuielilor legate de proiect;

9.proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții “Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”;

10.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a “Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;

11.proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

12.proiect de hotărâre privind modificare Hotărârii Consiliului Județean nr.201 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

13.proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

14.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.203 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

15.proiect de hotărâre privind aprobarea completării Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții ” Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești” aprobată prin HCJ 84/25.06.2020;

16.proiect de hotărâre privind aprobarea completării Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții ”Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A ( Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN21” aprobată prin HCJ 86/25.06.2020;

17.proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.111/30.07.2020 privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2020;

II. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

VICTOR MORARU

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved