VINERI 29 IULIE, ȘEDINȚA ORDINARĂ A C.J. IALOMITA

C O M U N I C A T

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în sistem on-line, în data de 29.07.2022, ora 11,00, având pe ordinea de zi următoarele:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.06.2022.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1) proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;

2) proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022;

3) proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II, anul 2022;

4) privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2022;

5) proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;

6) proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

7) proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

8) proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare Curte Interioară a Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

9) proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare Curte Interioară a Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

10) proiect de hotărâre privind dezmembrarea cărții funciare nr. 23029 a terenului intravilan aferent bunului imobil ”Complex de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni” din domeniul public al județului Ialomița;

11) proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 307,6144 ha teren cu destinația agricolă- categoria de folosință neproductiv aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Giurgeni;

12) proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul asociației și modificarea, completarea și actualizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved