Vineri, 28 octombrie 2022, Ședința Ordinară a Consiliului Județean Ialomița

C O M U N I C A T

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 28.10.2022, ora 12,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.09.2022;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 07.10.2022.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Național al Agriculturii;

4. proiect de hotărâre privind desființarea Centrului de Plasament nr. 2 Slobozia, și înființarea Căsuței de Tip Familial ”Katerina”, Slobozia;

5. proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament Specializat pentru copilul cu Dizabilități cu vârsta mai mică de 3 ani, Slobozia;

6. proiect de hotărâre privind închiderea Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț”, trecerea acesteia în structura Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria”, care după reorganizare se va numi Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina, Maria și Vlăduț” Slobozia;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pe anul 2022;

10 proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 22 din 10.02.2022 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2022;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2022;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2022.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved