Vineri 25 iunie 2021, termen limită pentru depunerea a opt declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că vineri, 25 iunie 2021 este termenul limită de depunere a următoarelor declarații:

  • „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” – formularul 100;

  • „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” – formularul 112;

  • Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România” – formularul 224;

  • „Decont de taxă pe valoarea adăugată”- formularul 300 ;

  • „Decont special de taxă pe valoarea adăugată” -formularul 301;

  • „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”- formularul 307;

  • „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”- formularul 311;

  • Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” – formularul 390 VIES.

Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţii privind principalele termene limită de declarare a obligaţiilor fiscale în luna iunie 2021.

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2021.htm .

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved