Vineri, 17 noiembrie, Ședință Extraordinară a Consiliului Județean Ialomița

C O M U N I C A T

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 17.11.2023, ora 11,00, având pe ordinea de zi discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2023;

3. proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Comunei Albești a terenului în suprafață de 37.872 mp, situat în extravilanul Comunei Albești;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 21987 a terenului categoria de folosință arabil, situat pe raza comunei Giurgeni, aparținând domeniului privat al Județului Ialomița;

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situați în municipiul Slobozia, județul Ialomița, cu modificările ulterioare;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție de lucrări, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural ”Ionel Perlea””, Cod SMIS 140218;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați la faza de execuție de lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare și implementarea unor Dispoziții de șantier, la obiectivul de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – Cod SMIS 119070;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – Cod SMIS 119070 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia “, Cod SMIS 126420, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”, Cod SMIS 116932, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – Cod SMIS 119070, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”, Cod SMIS 140248, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița “, Cod SMIS 140247, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilionul A (Centrul Militar Județean Ialomița) “, Cod SMIS 140216, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

16. proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” – Slobozia“, Cod SMIS 140307, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

17. proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved