Vestigii istorice vechi de două mii de ani descoperite pa Piscu Crăsani

Descoperire deosebită a arheologilor Muzeului Județean Ialomița pe șantierul arheologic Piscul Crăsani, aflat pe arealul comunei Balaciu!

În cadrul campaniei de cercetare arheologică sistematică din această toamnă, lucrările din acest sit au scos la suprafață un vârf de lance din fier cu o vechime de peste 2.000 de ani, atribuit comunităților geto-dace din această zonă,

Situl de la Piscul Crăsani este unul dintre primele situri arheologice cercetate sistematic la noi în țară. Săpăturile arheologice au relevant faptul că zona a fost locuită încă din perioada neolitică (cultura Boian), însă locuirea cea mai intensă a fost în ceea de a doua epocă a fierului, când aici s-a dezvoltat o importantă așezare getică.

În ceea ce privește vârful de lance descoperit recent, arheologii au specificat că „vârful, realizat din fier, se află într-o stare de conservare foarte bună. Astfel de artefacte sunt foarte rar descoperite în așezări, cel mai adesea regăsindu-se în necropole, în cadrul inventarului funerar. Campania arheologică din această toamnă de la Piscul Crăsani reunește un colectiv de arheologi din cadrul mai multor instituții – Muzeul Județean Ialomița, Muzeul „Dunării de Jos” Călărași și Institutul de Arheologie ,,Vasile Pârvan” București- obiectivele principale ale acesteia constând în studierea evoluției locuirii getice din exteriorul zonei fortificate, precum și a sistemului defensiv.”

Managerul Muzeului Județean Ialomița, dr. Florin Vlad, arată că „astfel de descoperiri nu fac altceva decât să readucă o data în plus în memoria colectivă pagini fascinante din istoria acestor meleaguri, rolul nostru, al instituțiilor muzeale, fiind acela de a prezerva pentru generațiile viitoare astfel de artefacte care ne vorbesc despre cei care au locuit în această Câmpie a Soarelui cu milenii în urmă. În același timp, este și un exemplu care confirmă încrederea de care se bucură tinerii arheologi, în continua lor muncă de perfecționare.”

Șantierul arheologic Piscul Crăsani va rămâne deschis cercetărilor de specialitate în această toamnă până la sfârșitul lunii octombrie.

Gigi Constantin,

referent Muzeul Județean Ialomița


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved