URBAN SA Slobozia: ANUNT PUBLIC

SC URBAN SA SLOBOZIA pentru UAT COMUNA COSAMBESTI, titular al proiectului „EXTINDERE RETEA PUBLICA DE ALIMENTARE CU APA PE STRAZILE ALEEA LAVANDEI si ALEEA GALBIORI, din satul COSAMBESTI”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „EXTINDERE RETEA PUBLICA DE ALIMENTARE CU APA PE STRAZILE ALEEA LAVANDEI si ALEEA GALBIORI, din satul COSAMBESTI”, propus a fi amplasat in comuna Cosambesti, sat Cosambesti, jud.Ialomita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str. Mihai Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, cat si pe site-ul APM Ialomita.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved