Un act adiţional din 1873

 

Muzeul Naţional al Agriculturii prezintă:

Un act adiţional din 1873

Documentul prezentat astăzi face parte dintr-un grup de documente din Fondul Ileana Stoianovici şi este un act adiţional la un contract de vânzare-cumpărare încheiat între vânzătorul moşiei Cuţarideşti, din plasa şi districtul Ialomiţa, şi cumpărătorul Ioan Poenaru-Bordea. În acest act, scris cu alfabet latin, se stipulează clar suma primită de la cumpărător drept arvună/avans şi anume 500 de galbeni. Tot aici aflăm că moşia, care avea câmp şi pădure, a fost vândută cu suma de 4200 de galbeni.

În document sunt precizate și condiţiile în care se va prelua moşia: stăpânirea acesteia după regulile şi organizarea de până acum, ridicarea lucrurilor personale ale fostului proprietar în 6 luni şi asigurarea unui spaţiu bine definit de locuit pentru el în tot acest timp, dreptul vânzătorului de a exploata pământul cultivat până la momentul recoltării; pădurea de pe această proprietate va fi exploatată conform condiţiilor din contractul de vânzare-cumpărare, precum şi intrarea pe deplin în posesia moşiei a noului proprietar doar după ce va achita suma totală de 4200 de galbeni, după cum citim în document: „să o stăpânească aşa precum am stăpânit-o până acum şi eu. (…) Lucrurile mişcătoare (mobile – n.n.) ce am în moşie sunt pe seama mea, care am a le ridica în termen de şase luni, fiind slobod a stărui (a sta – n.n.) în una din odăile moşii, iar grâul ce am semănat priveşte tot pe socoteala mea, fără a-i da dijmă, şi a-l treiera la aria moşii (…) pădurea ce are această proprietate, fiind vândută de mine prin contractul ce-l posedă cumpărătorul ei, să aibă domnul Poenaru a respecta contractul. Va intra domnul Poenaru în stăpânirea moşii, îndată după plata a toată suma, şi în urma adeveririi actului de vânzare.”

La anul 1873, cheltuielile de adeverire/confirmare a Contractului de Vânzare-Cumpărare se plăteau de către cumpărător.

Muzeograf Andreea Panait

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved