UAT Comuna Ion Roată: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

UAT Comuna În Roată, județul Ialomița, anunță publicarea documentelor tehnice

ale cadastrului pentru sectoarele 1 și respectiv 4 teren intravilan, începând cu data de 20.04.2023 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice la Sediul Primăriei Ion Roată din aceeași localitate, șos. București – Constanța, nr. 50, jud. Ialomița, conform Ordin nr. 1/2020 privind aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru cu modificările și compoletările ulterioare și Legii nr. 7/1996 privind Legea Cadastrului și Publicitate Imobiliară cu modificările și completările ulterioare.

Publicarea se va face și pe site-urile: www.primariaionroata.ro și www.ancpi.ro/pnccf/.

Cererile de rectifi care ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Ion Roată având adresa mai sus arătată și pe site-ul ANCPI.

Primar,

Cazacu Marinică


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved