U.A.T. ORAS AMARA: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

U.A.T. ORAS AMARA, titular al proiectului “Expertiza si imbunatatirea sistemului de captare, transport, tratare si distributie a apei curente in localitatea Amara” anunta publicul interesat asupa luarii deciziei etaqpei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Expertiza si imbunatatirea sistemului de captare, transport, tratare si distributie a apei curente in localitatea Amara” propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul orasului Amara, judetul Ialomita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot si consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 08.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved