U.A.T. Fetești: Anunț publicare documente tehnice cadastrale

 

În temeiul Art. 14, alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, U.A.T. Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 20 și 25 începând cu data de 19.08.2020, pentru o perioadă de 60 de zile, la sediul Consiliului local al municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, judeţul Ialomiţa, telefon: 0243.364.410, fax: 0243.361.206.

Publicarea se va face şi pe paginile de internet ale A.N.C.P.I. şi administraţiei publice locale.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Consiliului local şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Anunţul se transmite spre publicare instituţiilor abilitate în data de 07.08.2020.

PRIMAR,

Sorin GAFIȚOI


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved