Termenul de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale

 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, că sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al A.N.A.F. se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31.03.2021, cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadraţi în categoria marilor contribuabili;

b) până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici;

c) operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Prin excepţie, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii Declaraţiei pe propria răspundere prin care utilizatorul menţionează că aparatul de marcat va funcţiona în modul de lucru offline, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic, cu respectarea următoarelor termene:

a) operatorii economici încadraţi în categoria marilor contribuabili, până la data de 30.06.2021;

b) operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici, până la data de 30.11.2021;

c) operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021, în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Detalii suplimentare pot fi obținute prin consultarea „Ghidului cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF”, disponibil pe site-ul ANAF la urmãtorul link

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/GHID_CONECTARE_AMEF_31032021.pdf, prin Formularul Unic de contact, telefonic, apelând Call Center-ul de asistență al ANAF sau la structurile de asistențã pentru contribuabili din cadrul unitãților fiscale teritoriale.”

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved