Termen scadent pentru plata celei de-a doua rate la impozite și taxe locale

 

Primăria Municipiului Slobozia aduce la cunostința persoanelor care au ales să achite impozitele și taxele locale în două rate egale că se apropie termenul scadent pentru plata celei de-a doua rate – 30 septembrie 2020.

Pentru neachitarea la termen a obligațiilor fiscale principale, începând cu ziua imediat următoare se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Recomandăm contribuabililor ca pentru efectuarea plăților să utilizeze în continuare metodele alternative (on-line) puse la dispoziție și să evite deplasările la ghișeu.

Cererile se pot depune la adresele de e-mail office@municipiulslobozia.ro sau office_ditl@municipiulslobozia.ro, însoțite de o copie a actului de identitate, respectiv copia certificatului de înmatriculare în cazul persoanei juridice, în vederea obținerii unei parole de acces.

Pentru taxele fără debit (amenzi, taxe judiciare de timbru, taxa liberă trecere etc.), contribuabilii pot accesa site-ul Ghiseul.ro, plată fără autentificare, cu selectarea localității unde își au domiciliul/sediul persoanele fizice sau juridice.

Pentru codul de cont corespunzător plății dorite, vă rugăm să accesați Lista conturi IBAN disponibilă pe

http://www.sloboziail.ro/eveniment/2014/anunturi/conturi-iban.pdf

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved