Termen depunere formular 406 pentru contribuabilii mijlocii

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabili că prin OpANAF nr. 2518/2022 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii publicat, a fost actualizată lista contribuabililor mijlocii.

Astfel, aducem în atenția contribuabililor următoarele precizări privind datele de la care sunt obligaţi să transmită fișierul standard de control fiscal:

– Pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mijlocii.

Prin excepție de la prevederile menţionate, se stabilesc următoarele termene:

a) pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021 şi care nu se mai regăsesc în această categorie la data de 01 ianuarie 2023, depunerea Declarației informative D406 devine opțională începând cu data de referință pentru contribuabilii mijlocii, urmând să devina obligatorie începând cu data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025).

Contribuabilii care au optat pentru depunerea Declarației informative D 406 nu vor putea renunța ulterior la opțiunea exprimată. Opțiunea devine efectivă prin depunerea unei Declarații informative D 406 validată de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) pentru contribuabilii încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria contribuabililor mici, care și-au menținut această încadrare pe parcursul anului 2022, iar începând cu data de 01 ianuarie 2023 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de referință pentru contribuabilii mijlocii.

Contribuabilii care au fost încadrați într-o categorie care avea obligația depunerii Declarației informative D406 conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației continuă să raporteze fișierul standard de control fiscal prin depunerea de Declarații informative D406.

ŞEF ADMINISTRAŢIE,

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved