Șomajul tehnic în contextul răspândirii coronavirusului

În contextul epidemiologic generat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, AJOFM Ialomița reia aplicarea măsurilor de protecţie socială a angajaţilor prin plata drepturilor constând în șomaj tehnic.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 2/2022 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

Menționăm faptul că, această indemnizație este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și nu se datorează contribuție asiguratorie de muncă pentru acest sprijin financiar.

De această facilitate beneficiază salariații angajatorilor pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activității, angajatori ale căror domenii de activitate sunt afectate de măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

Măsura se aplica începand cu data intrării în vigoare a OUG nr.2/2022, respectiv data de 20 ianuarie 2022 și până la data de 31 martie 2022.

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0243/230999, 0243/231809 sau la email: ajofm.il@anofm.gov.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved