Șomajul tehnic în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV2

În contextul epidemiologic generat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, AJOFM Ialomița continuă aplicarea măsurilor de protecţie socială a angajaţilor. Astfel, se reia plata indemnizației sub formă de șomaj tehnic.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Meționăm faptul că, această indemnizație este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și nu se datorează contribuție asiguratorie de muncă pentru acest sprijin financiar.

Măsura se aplica până la data de 31 decembrie 2021.

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0243/230999, 0243/231809 sau la email: ajofm.il@anofm.gov.ro.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved