Situaţia acordării burselor școlare la nivelul județului Ialomița

În conformitate cu Ordinul M.E. nr. 5379/07.09.2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal și profesional, beneficiază lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse. Acestea reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură, la diferite discipline/domenii de studiu, cât și o formă de sprijin al elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la educație a acestora și a prevenirii abandonului școlar. În acest sens, bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această destinație, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

La nivelul judeţului Ialomiţa, pentru anul şcolar 2022-2023, situaţia acordării burselor arată astfel:

  • Bursă de perfomanţă: 52 de beneficiari

  • Bursă de merit: 2833 de beneficiari

  • Bursă de studiu: 957 de beneficiari

  • Bursă de ajutor social: 4355 de beneficiari

De asemenea, programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, derulat de Ministerul Educaţiei începând cu anul 2004, înregistreză 215 beneficiari din şcolile ialomiţene. Prin intermediul acestui program, fiecare elev primește lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor conditiilor legale prevăzute, suma de 250 lei ca formă de sprijin în vederea continuării/finalizării studiilor. Numărul total de beneficiari de la nivelul judeţului Ialomiţa este egal cu numărul de solicitanți eligibili.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved