Servicii fiscale electronice puse la dispoziția contribuabililor

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii că înrolarea în Spaţiul privat virtual (SPV) oferă atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice toate facilităţile comunicării la distanță a actelor administrative fiscale emise în formă electronică, precum şi a altor informaţii şi înscrisuri în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acestora.

Astfel, prin serviciul „Spaţiul Privat Virtual” [SPV] se pot obține informaţii referitoare la obligaţiilor fiscale, se pot descărca decizii de impunere, se poate verifica cum declară angajatorul contribuţiile de asigurări sociale, se pot depune declarațiile ficale, etc.

Menționăm că toate documentele puse la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică prin intermediul Spaţiului Privat Virtual sunt înscrisuri cărora li s-a incorporat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii 455/2001, republicată şi al Regulamentului (UE) nr. 910/2014 nefiind necesară prezentarea la organul fiscal pentru semnătură sau stampilă.

Spaţiul privat virtual oferă contribuabililor servicii electronice gratuite, disponibile 24h/24h, uşor de accesat şi nu implică deplasarea la sediul administraţiei fiscale sau la oficiul poştal.

Instrucţiunile privind înrolarea în Spaţiul Privat Virtual sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link: înregistrare/Înrolare persoane fizice și juridice în Spațiul Privat Virtual, iar înregistrarea în SPV se poate face accesând următorul link: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved