Semnal editorial

Achiziții publice – Aspecte teoretice și practice

La Editura Economică a ieșit recent de sub tipar lucrarea intitulată „Achiziții publice – Aspecte teoretice și practice”, avându-l ca autor pe lecorul universitar dr. Cătălin Daniel Dumitrică de la Facultatea de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. De reținut, autorul (slobozean de-al nostru) este licențiat în studii administrative și juridice, este doctor în științe administrative și are masteratul în științe administrative.

Lucrarea își propune și reușește să clarifice multiple probleme teoretice și practice în domeniu. Din cuprinsul lucrării vom spicui câteva probleme care, sperăm, vor trezi un real interes persoanelor cu atribuții în acest domeniu foarte important și controversat vîn dezvoltarea durabilă a localităților din România.

Lucrarea, structurată pe mai multe capitole, vizează problemele administrative, manageriale, juridice, economice, ecologice și sistemice în domeniu. Sunt prezentate o serie de principii care guvernează achizițiile publice, fiind urmărite îndeaproape domeniile de aplicare, precum și clarificări conceptuale. Autorul abordează cu vivacitate managementul achizițiilor publice pornind de la planificarea și organizarea proceselor și procedurilor de achiziții publice, continuând cu aspecte privind conflictul de interese, documentația de atribuire, criterii de clarificare și selecții, respectiv: reguli de publicitate, transparență și comunicare; organizarea și desfășurarea proceselor și procedurilor de atribuire; reguli generale privind participarea operatorilor economici la procedură.

Finalul lucrării face referiri la comisiile de evaluare și modul de lucru al acesteia, dar și la căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Nicolae TACHE

NOTA: Cei interesați de lucrare se pot adresa la Editura Economică, Casa Presei Libere, corp A1, etaj 3, camerele 48-49, București, sector I, oficiul poștal 25, ghișeul 1, căsuța poștală 31, e-mail comenzi@edecan.ro, tel. (+4)0314329602, fax (+4)0212107310, http://www.edecan.ro.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved