Ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară la cererea a cel puțin a unei treimi din numărul consilierilor județeni în funcție, în data de 31.08.2020, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 30.07.2020

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 07.08.2020

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa care să conducă lucrările şedinţei extraordinare din 31.08.2020

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cojocaru Cătălin Alexandru;

4. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ilie Eugen;

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;

6. proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 185 din 23.11.2017 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Centrul de Recuperare pentru Copii cu Autism – Slobozia”;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „ Centrul de Recuperare pentru Copii cu Autism – Slobozia”;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”;

15. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 23/21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020;

16. proiect de hotărâre privind abrogarea articolului 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020;

17. proiect de hotărâre privind acordarea unor alocații privind finanțarea programului sportiv „Fotbalul unește toți ialomițenii an II” derulat de AFC UNIREA 04 SLOBOZIA pentru perioada august-octombrie 2020;

18. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;

19. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020;

20. proiect de hotărâre privind reglementarea funcționării serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, până la data de 31.12.2021;

21. proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru biletele de călătorie, pe traseele județene cuprinse în programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.09.2020 – 31.12.2021;

22. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 şi PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx)” în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023;

23. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”autoturism Dacia Duster”, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița.

III. Diverse

Ședința este publică.

p. PREŞEDINTE,

VICEPREȘEDINTE

EMIL – CĂTĂLIN GRIGORE


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved