Ședință Extraordinară a Consiliului Județean Ialomița

C O M U N I C A T

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară în data de 09.11.2020 , ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

  1. Depunea jurământului de consilierii județeni supleanți al căror mandat a fost validat de Tribunalul Ialomița, la data de 05.11.2020
  1. Discutarea și adoptarea proiectului de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024

  1. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved