Ședință de îndată a Consiliului Județean Ialomița

 C O M U N I C A T

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 28.12.2022, ora 11,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr.538 din 21.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița si aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița pe anul 2022;

2. proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea continuității serviciului public județean de transport persoane, prin curse regulate în județul Ialomița;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 în vederea realizării în comun a proiectului „Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea studiului tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect (cheltuieli eligibile și neeligibile): „Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”;

6. proiect de hotărâre privind completarea art.1 din Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2022-2023, cu completările ulterioare;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”;

8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.102 din 26.05.2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2022/sezonul competițional 2022-2023, și încheierea contractelor de finanțare.

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved