Ședință de îndată a Consiliului Județean Ialomița

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 08.06.2023, ora 11,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Ialomița a proiectului „Microbuze electrice pentru elevi – Județul Ialomița”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;
  2. proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2023/sezonul competițional 2023-2024, și încheierea contractelor de finanțare;
  3. proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Comunei Cosâmbești a unor bunuri imobile, terenuri în suprafață de 14.185,00 mp, situate în intravilanul localității Cosâmbești;
  4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la Parteneriatul LEADER prin ”Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu – Căzănești – Reviga 2023 – 2027”;
  5. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru îndeplinirea standardelor de acreditare a Spitalului Municipal Urziceni;
  6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023.

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved