SC URBAN Slobozia: anunț de mediu

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Municipiului Slobozia, titular al proiectului „Retehnologizare treapta aerare Stație Epurare Slobozia – Înlocuire soluție aerare treapta biologică”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către A.P.M. Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :„Retehnologizare treapta aerare Stație Epurare Slobozia-Înlocuire soluție aerare treapta biologică”

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc.Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi 08:00-14:00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro și sediul Primăriei Slobozia, jud.Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de inernet a APM Ialomița.

DIRECTOR GENERAL

Ec.Stoicescu Adrian


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved