SC URBAN SA: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC URBAN SA, titular al proiectului „INLOCUIRE/DEVIERE CONDUCTA REFULARE DN 800 mm LA STATIA DE POMPARE APE MENAJERE CARAMIDARI”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „INLOCUIRE/DEVIERE CONDUCTA REFULARE DN 800 mm LA STATIA DE POMPARE APE MENAJERE CARAMIDARI”, propus a fi amplasat in mun. Slobozia, de la statia de pompare Caramidari, pe str. Plevna si str.Independentei, jud.Ialomita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza ,pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita ,loc.Slobozia, str. Mihai Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30,vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de inernet: www.apmil.anpm.ro). si la sediul Primariei Slobozia din localitatea Slobozia, jud. Ialomita.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved