SC URBAN SA: Anunț public privind decizia etapei de încadrare proiect extindere canalizare pe strada General Magheru din Slobozia

MUNICIPIUL SLOBOZIA prin SC URBAN SA, titular al proiectului: „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA” propus a fi amplasat in mun. Slobozia, str. General Magheru, jud. Ialomita.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de inernet: www.apmil.anpm.ro) si la sediul Primariei Slobozia din localitatea Slobozia, jud. Ialomita.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved