SC URBAN SA: Anunț public privind decizia etapei de încadrare proiect extindere canalizare pe strada 1 Mai din Slobozia

MUNICIPIUL SLOBOZIA prin SC URBAN SA, titular al proiectului „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA” propus a fi amplasat in municipiul Slobozia, str. 1 Mai, jud. Ialomita.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de inernet: www.apmil.anpm.ro) si la sediul Primariei Slobozia din localitatea Slobozia, jud. Ialomita.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved