SC URBAN SA: Anunț public privind decizia etapei de încadrare a proiectului ”Extindere canalizare menajeră„

 

SC URBAN SA, titular al proiectului „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA”, propus a fi amplasat in mun. Slobozia, str. Prelungirea Marului, jud.Ialomita.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str. Mihai Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de inernet: www.apmil.anpm.ro), si la sediul Primariei Slobozia din localitatea Slobozia, jud. Ialomita.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 


Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate