SC URBAN SA: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC URBAN SA, titular al proiectului „REABILITARE RETELE DISTRIBUTIE APA IN COMUNA CIULNITA, JUD. IALOMITA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „REABILITARE RETELE DISTRIBUTIE APA IN COMUNA CIULNITA, JUD. IALOMITA”, propus a fi amplasat in comuna Ciulnita, satele Ciulnita, Ion Ghica, Ivanesti, Poiana-Ghimpati, jud. Ialomita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, cat si pe site-ul APM Ialomita.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved