SC Transmar Ialomița SA: Convocare Adunare Generală Ordinară

Administratorul unic al societăţii comerciale SC TRANSMAR IALOMITA SA cu sediul social în STR. FILATURII, NR.12, SLOBOZIA, JUD IALOMITA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomita sub nr. J21/158/1991, având CIF RO 2073076, dl. Popescu Marian, în temeiul Art. 111 şi Art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, astfel cum a fost modificată CONVOACA

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 22.02.2024, la data de 26.03.2024, ora 10:00 la Slobozia, Str.Filaturii, nr.12 , cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023.

  2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorului si descarcarea de gestiune pentru anul 2023.

  3. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori referitor la bilantul contabil pe anul 2023.

Actionarii pot face in scris propuneri adresate administratorului pentru completarea ordinii de zi in cel mult 15 zile dupa publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta celorlalti actionari.

In caz de neintrunire a cvorumului necesar, adunarea se reprogrameaza pentru data de 27.03.2023, ora 10:00.

Administrator unic,

Popescu Marian


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved