SC Sopema SRL: ANUNȚ PUBLIC

 SC SOPEMA SRL, titular al proiectului „Amenajare depozit îngrășământ solid într-un șoprpon existent, propus a se realiza în comuna Mihail Kogălniceanu, satul Mihail Kogălniceanu, strada Gării nr. 2, județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Amenajare depozit îngrășământ solid într-un șoprpon existent”.

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de îmcadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved