SC SARAPAC IMPEX SRL: Autorizare executare lucrări de construire «Alimentare cu energie electrică și post de transformare aerian»

Urmare a cererii adresate de SC SARAPAC IMPEX SRL, cu sediul în municipiul Slobozia, Șoseaua Amara nr. 2, înregistrată cu nr. 85839 din 03.08.2023, nr. cadastral 39290 și carte funciară 39290 în suprafață de 5639mp, situat în județul Ialomița, municipiul Slobozia, strada General Magheru nr. 73,

în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificărileși completările ulterioare,

se autorizează executarea lucrărilor de construire «ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ȘI POST DE TRANSFORMARE ARERIAN».

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din LEA 20kw Abator Slobozia prin intermediul unui PTAB aerian nou 20/0,4 -160kv, ce se va racorda din L 20kv Abator – Racord PTA8114 prin executarea următoarelor lucrări:

* racord aerian 20kw din OLAI 3x50mmp cu lungime de 15m;

* plantare stâlp nou 14/F în fundație turnată între stâlp Nr. 22 (Ax LEA 20kw Abator) și stâlpul cu STE PTA 8114;

* Plantare stâlp nou 12/F echipat cu separator în montaj orizontal și plantare stâlp nou 12/G31 echipat cu trafo 20/0,4 kv 160 KVA și BMPT de 180A.

Pe imobilul – teren și/sau construcții situat în județul Ialomița, municipiul Slobozia, strada General Magheru nr. 73, lucrări în valoare de 64.702.38 lei.

În baza documentației tehnice – DT pentru autorizarea lucrărilor de construire DTAC + DTOE) nr. 6 din 2023, elaborată de SC SIMPEXLOGISTIC SRL, sediul Călărași, respectiv de conducător arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților în conformitate cu prevederile Legii 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei Teritoriale Muntenis Sud-Est a Ordinului Arhitecților din România.

În următoarele condiții:

* se vor respecta prevederile tuturor normativelor în vigoare cu privire la realizarea și exploatarea rețelelor electrice;

* refacerea zonelor afectate de lucrare intră în sarcina beneficiarului.

Toate lucrările de racordare se vor executa numai de o firmă specializată, săpătura se va executa manual în zona de racord, iar subtransversarea se va executa prin forare orizontală. În cazul în care vor fi afectate alte rețele, lucrările se vor sista, urmând să se efectueze verificările li reparațiile necesare;

– Începerea lucrărilor se va face având avizele sau asistența tehnică a deținătorilor de rețele edilitare subtreranre. Execuția rămâne exclusiv responsabilitatea beneficiarului, care va suporta toate consecințele în cazul producerii de accidente;

– se vor respecta prevederile și condiționările avizului nr. 17649069 din 09.06.2023 emis de E-Distribuție Dobrogea;

– se vor respecta prevederile și condiționările avizului nr. 4121 din 12.05.2023 emis de APM Ialomița;

– se vor respecta prevederile și condiționările contractului nr. 8218/31.07.2023 emis de ADIECO 2009 SRL.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved