SC SARAPAC IMPEX SRL: ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC SARAPAC IMPEX SRL, titular al proiectului ”CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE”, propus a fi amplasat în municipiul Slobozia, str. Filaturii, nr.3, jud. Ialomița.

  1. Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro și la sediul Primăriei Slobozia, județul Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la decizia etapei de încadrare a proiecului în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved