SC SARAPAC IMPEX SRL: Anunț mediu decizie etapă de încadrare

SC SARAPAC IMPEX SRL, titular al proiectului «Amplasare stație de preepurare a apelor uzate pe platforma instalației de fabricare a acizilor grași», anunță publicul interesat asupra luării deciziei a etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «Amplasare stație de preepurare a apelor uzate pe platforma instalației de fabricare a acizilor grași», propus a fi amplasat în municipiul Slobozia, strada Filaturii nr. 3, jud. Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 8:00-16:30, vineri orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul de decizie de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved