SC SALUBRITATE URZICENI SRL: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC SALUBRITATE URZICENI SRL, titular al proiectului „Construire hala sortare deseuri reciclabile” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hala sortare deseuri reciclabile”, propus a fi amplasat in municipiul Urziceni, str. 1918, nr. 62 A, nr. cad. 441, jud. Ialomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 , cat si pe site-ul APM Ialomita.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved