SC ROBERTYNO SRL: Anunt public privind decizia etapei de încadrare

SC ROBERTYNO SRL, titular al proiectului “EXECUȚIE FORAJE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU IRIGAȚII – F1R, F2R” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “EXECUȚIE FORAJE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU IRIGAȚII – F1R, F2R”, propus a fi amplasat în comuna Buești, județul Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str M. Viteazu nr 1, județul Ialomița în zilele de luni-joi ora 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved