SC Premier Residencial: Anunț public privind decizia etapei de încadare

SC Premier Residencial SRL, titular al proiectului Construire bloc de locuințe P+3E, alei și parcări”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire bloc de locuințe P+3E, alei și parcări”, propus a a fi amplasat în orașul Slobozia, str. Dimitrie Cantemir nr. 9E, județul Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30, vinerea între orele 08.00-14.00 și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomita

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved