SC PREMIER ENERGY: ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

SC PREMIER ENERGY SRL, prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL, titular al proiectului «EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE SI REALIZARE RACORDURI AFERENTE’’ pe străzile OCTAVIAN GOGA, NORDULUI, NICOLAE LABIS, AL. VLAHUTA, SALCAMILOR, I.L.CARAGIALE, TRAIAN sat ION GHICA, comuna CIULNITA, judetul IALOMITA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei a etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «SC PREMIER ENERGY EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE SI REALIZARE RACORDURI AFERENTE’’ pe străzile OCTAVIAN GOGA, NICOLAE LABIS, AL. VLAHUTA, SALCAMILOR, I.L.CARAGIALE și TRAIAN, propus a fi amplasat in sat ION GHICA, comuna CIULNITA, judetul IALOMITA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazul, nr. 1, in zilele de luni-joi, orele 8:00-16:30, vineri orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul de decizie de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved