SC Premier Com SRL: Anunț de mediu

SC PREMIER COM SRL, titular al proiectului

Construire șopron depozitare materiale ceramice”,

anunță publicul interesat

asupra luării deciziei etaperi de încadrare

de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul

Construire șopron depozitare materiale ceramice”,

situat în municipiul Slobozia, Șos. Brăilei nr. 5, județul Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved