SC NADIRCOM SRL: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC NADIRCOM SRL, titular al proiectului: AMENAJAREA UNUI PUT FORAT PENTRU IRIGATII , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : AMENAJAREA UNUI PUT FORAT PENTRU IRIGATII “, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Vladeni, Tarlaua nr.5725/2- Parcela 54, județul Ialomița

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro și la sediul Primăriei Vlădeni.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 


Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate