SC AGROIATIN SRL: Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare

SC AGROIATIN SRL, titular al proiectului “Executare foraje alimentare cu apă pentru irigații – F2, F3, F4” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Executare foraje alimentare cu apă pentru irigații – F2, F3, F4”, propus a fi amplasat în comuna Bordușani, județul Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenbtează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu, nr. 1 în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved