S.C. Comtrans S.A. Slobozia: Convocare Adunarea generală ordinară a acționarilor

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. Comtrans S.A. Slobozia convoacă

Adunarea generală ordinară a acționarilor

pentru data de 30.05.2023Ora 10 la sediul societății din Slobozia, strada Amara nr 17, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor cu data de referință 30.04.2023

Adunarea generală a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2022

2. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori asupra bilanțului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2022

3. Aprobarea bilanțului contabil,a contului de profit si pierderi pe anul 2022

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024

5. Diverse

Consiliul de administrație al S.C.Comtrans S.A. Slobozia


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved