Risi Romuno SRL: Informare aviz gospodărirea apelor

Această informare este efectuată de Risi Romuno SRL București, sector 4, str. Muzelor nr. 22 A, camera 2, birou 2, parter, cod fiscal RO16640774, nr. de înmatriculare la registrul comerțului J40/8447/2009, e-mail f.dumitru@farmer-point.com, telefon 0731003186, cod CAEN 0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătorare de semințe oleaginoase, ce intenționează să solicite la SGA Ialomița Aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea următoarei investiții:

@Amplasare sistem mobil de pompare apă pentru irigații@,

ampalsată în tarla 151, parcela 1535 CD 1536 și tarla 152, parcela 1737 și Hc, comuna Vlădeni, județul Ialomița.

Această investiție este nouă.

Ca rezultat al procesului de realizare a lucrărilor nu vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată mai sus.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa SGA Ialomița, telefon 0243/233518 după data de 28.06.2023.

Această informare a fost afișată la avizierul Primăriei Vlădeni, jud. Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved