REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ DIN CADRUL CONCURSULUI DE TITULARIZARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2021

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

La nivelul județului Ialomița, datele statistice se prezintă astfel:

  • Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 38,60%.

  • Procentul notelor între 5 și 7 este de 34,41%.

  • 1 candidat a obținut nota 10 (la disciplina Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii), iar 82 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

  • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 215 candidați din totalul de 276 de candidați înscriși.

Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00.

Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediul inspectoratului școlar și pe site.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5. Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved