REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE TITULARIZARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR: 78 DE CANDIDAȚI AU PROMOVAT ȘI AU OBȚINUT DEFINITIVATUL

La nivelul județului Ialomița, conform datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2021), după soluționarea contestațiilor, este 67,24%.

Astfel, după etapa de soluționare a contestațiilor, 78 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt).

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 116 candidați (84,67%), din totalul de 137 de candidați înscriși.

3 candidaţi au fost notați cu 10 (la disciplinele Educație muzicală și studii teoretice, Limba română și literatura pentru copii și metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii, respectiv Limba și literatura germană modernă), iar 12 candidați cu note între 9,50 și 9.99.

De asemenea, 56 de candidați au primit note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 10 candidați.

Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc în ziua de 28 iulie 2021, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved