Rezultatele concursului naţional de titularizare

Rezultatele de la examenul naţional de titularizare 2022 au fost publicate astăzi, la 10:00, la sediile inspectoratelor școlare și pe platforma dedicată concursului. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, astăzi, 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv mâine, 20 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se vor afişa în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menționat.

La nivelul judeţului Ialomiţa, au fost corectate toate cele 187 de lucrări trimise în centrele de evaluare constituite pe discipline, la nivel naţional. 79 de lucrări au obţinut note mai mari sau egale cu 7 (şapte), înregistrându-se şi o notă de 10 (zece) la limba germană modernă (aceeaşi notă a etichetat activitatea candidatului şi la inspecţia la clasă). De asemenea, trebuie menţionat că, din cei 79 de participanţi cu note mai mari sau egale cu 7 (şapte), 23 sunt absolvenţi în anul curent ai Liceului Pedagogic „Matei Basarab” din Slobozia, ai ciclului I de licenţă sau master.

Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.

Informaţii suplimentare pot fi găsite pe platforma dedicată concursului: http://titularizare.edu.ro/.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved