Rezultate iniţiale la examenul de Bacalaureat în Ialomița

Rezultatele (înainte de depunerea/soluționarea contestațiilor) la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022 au fost afișate luni pe site-ul dedicat al Ministerului Educației bacalaureat.edu.ro.

La nivelul judeţului Ialomiţa, din seria curentă şi cea anterioară s-au înscris 1548 de elevi, 1416 au fost prezenţi, iar 883 au promovat, marcând o rată de 62,36%. Seria anterioară a înregistrat 155 de elevi prezenţi (din 187 înscrişi) şi o proporţie de promovare de 24,52%. Din seria curentă s-au prezentat la examen 1261 de absolvenţi (dintr-un total de 1361 înscrişi), iar 845 dintre aceştia (67,01%) au obţinut medii egale sau mai mari de 6 (şase).

Rezultatele au fost afișate atât în mediul online cât și în centrele de examen, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi anunțate în data de 1 iulie. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

  • media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin).

INSPECTORATUL ȘCOLAR GENERAL IALOMITA


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved