Restituirea taxei auto

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomita informează contribuabilii care au achitat taxele auto (taxa specială, taxa pentru emisiile poluante, timbrul de mediu) şi care nu au beneficiat de restituire că pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul plăţii taxelor, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată organului fiscal central competent (unitățile ANAF) sau prin cerere adresată organului competent.

În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.

Cererea de restituire se soluţionează prin decizie emisă de către organul fiscal central competent.

În situaţia achitării taxelor auto de către societăţile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către persoanele care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

Termenul de depunere a cererilor de restituire este de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved