Recrutare candidați pentru concursul de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”

* Anunț privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2022 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

– sesiunea 2022 –

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al județului Ialomița, situat în municipiul Slobozia, strada Lacului, numărul 23, recrutează candidați pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2022 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” .

Secțiunea I – Generalități

Pentru anul de învățământ 2022 – 2023, locurile aprobate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la facultățile aparținând Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sunt următoarele:

a) 38 de locuri (din care 1 loc pentru romi și 2 locuri pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială) la Facultatea de Pompieri (programul de studii „Instalații pentru construcții – pompieri”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;

b) 8 locuri la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;

Repartizarea candidaților pe locurile alocate IGSU la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

Cererea-tip de înscriere model 2022 prevăzută în anexa la Dispoziția-cadru nr. II/12526/2022, cu modificările și completările ulterioare) se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră) sau site-ul oficial Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” al județului Ialomița se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail admitere@isujialomita.eu, în perioada 23 iunie – 08 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, prevăzut în anexa nr.2.

La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților, codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, și completează centrul zonal la care aceștia sunt arondați. Cererea-tip de înscriere cuprinzând elementele prevăzute anterior se scanează și se comunică, la adresa de e-mail indicată candidaților.

Secțiunea II – Condiții de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Alte amănunte: https://www.academiadepolitie.ro/admitere.html.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved